Den Väntade Frälsaren(AJ)

En dag frågade någon Imam Baqir(A) varför Profetens(S) son, Imam Mahdi(AJ), har tilldelats namnet ’den väntade frälsaren’? Imamen(A) svarade: ”Detta eftersom han(AJ) kommer att vara dold under en längre tid. Hans(AJ) uppriktiga följeslagare kommer utsättas för många svårigheter men kommer ändå vänta på honom(AJ). Samtidigt kommer många icke troende att kalla hans(AJ) återkomst för en lögn.” [Bihar al-Anwar, vol. 51, s. 30]