Den här versen (33:33)

Abu Sa'id al-Khudri sade: Jag hörde Guds Sändebud(S) säga: "Den här versen (33:33) uppenbarades angående fem individer: Jag, Ali, Hassan, Hossein och Fatimah." [Tafsir Ibn Jarir al-Tabari, vol. 22, s. 5, under versen 33:33]