Det finns en typ av godhet

Den Heliga Profeten(S) sade: "Det finns en typ av godhet (tibah) som står över all annan godhet, och det är när en person, som strider mot Islams fiender, dör i Guds väg. Det finns ingen godhet högre än detta." [Bihar al-Anwar, vol. 10, s. 100]