Category Archives: Rättvisa

Gott och ont

När det gäller frågan om gott och ont är ifrågasättandet om varför det onda ska finnas i världen vid sidan av det goda och varför det helt enkelt inte kunnat vara endast gott och frid och fröjd utan några svårigheter och brister, en vanligställd fråga.   En fråga om perspektiv:  En viktig punkt att lägga […]

Gud är rättvis

Med denna definition av adl (rättvisa) blir dess motsatthet obefintligheten av rättvisa vilket är dhulm (förtryck – eller ”orättvisa” som i sig faller under förtryck). Man kan utav flera anledningar nå slutsatsen att Gud är rättvis varav några är som följande: Aql (hjärnan – förnuft, intellekt och logik) har förmåga att urskilja finhet och fulhet […]

Predestination eller fri vilja

Bland de frågor som står nära frågan om gudomlig rättvisa är predestination och fri vilja. Enligt fatalisterna har människan ingen fri vilja i sitt handlande. De liknar människans handlingar vid en robots olika rörelser. Hur kan då denna uppfattning hänga ihop med gudomlig rättvisa? Det var kanske p.g.a. detta som de sunnitiska teologerna, de s.k. […]

Koranen är källan till kunskap

Den heliga Koranen är den ursprungliga källan till den lära som hänvisar människan att tro på ödet. Samtidigt berättar den att människan bestämmer över sitt öde. Koranen hänvisar också till mångfalden av öden för människorna. ”Det är Han som har skapat er av lera och så utsatt en frist [för er] – och det finns […]

Problemet med ”ondksa”

Problemet med ”ondska” och Guds rättvisa är något som diskuterats av våra filosofer och mystiker (’Urefa) i flera sekel nu. Även långt innan de tre stora monoteistiska religionernas tillkomst diskuterades detta av de antika grekerna. Det är ett problem som inte är lätt att förstå, men med lite reflektion kan sanningen nås. Annas bör man […]

Vad är rättvisa?

Varför har just rättvisa kommit att bli en av de Guds egenskaper som utgör trons fem pelare? Vad är skillnaden mellan rättvisa och jämlikhet? Innan vi ger oss in i den diskussionen måste vi göra klart för oss varför de lärda har valt just rättvisan som en av trons fem pelare. I den islamiska läran […]

Tyrann

Profeten(S) sade: ”O människor! Den som ser en aggressiv tyrann, som gör tillåtet det som Gud förbjudit; bryter gudomliga lagar; motsätter sig de profetiska traditionerna; förtrycker de gudsdyrkande, men inte erkänner sitt motstånd till Gud i ord eller i gärning; kommer sannerligen Allah(SWT) placera en sådan tyrann i Helvetet där han förtjänar det." [Maqtal Khawarazmi […]

När du blir förtryckt av någon

Imam Ali(A) sade: ”Rättvisa (al-adl) är när du blir förtryckt av någon och svarar genom att uppföra dig rättvist gentemot denne och storhet är när du befinnandes i en högre position samt är bättre än den andre förlåter denne.” [Fehrest Qorar, s. 237]