Bryta löften

Jag har länge funderat på hur många gånger jag har lovat Allah(SWT) att förbättra mig i olika avseenden men inte kunnat hålla det eller inte kunnat utvecklas så som jag vill. Hur många gånger har vi inte baktalat, ångrat oss och lovat inte baktala igen, men kommer på oss själva nästa dag? Hur många gånger har vi inte missat fajr bönen, haft dåligt samvete och gjort det igen nästa dag? Hur många Ramadhan har vi inte förbättrat oss för att igen tappa det till nästa år? Vad beror det egentligen på att vi har svårt att hålla de löften vi ger till Gud?

Om vi drar en parallell; Arbetsgivaren säger att om du kommer försent en gång till så kommer du bli avskedad, kommer vi komma försent nästa dag? Om arbetsgivaren säger på utvecklingssamtalet att om du uppfyller dessa krav till nästa år så kommer din lön höjas med 5000 kr per månad, kommer vi inte se till att utvecklas? Eller om du gör detta felet på jobbet så kommer vi dra från din lön, kommer vi göra om samma fel?

Samma princip om inte mer seriösitet borde väl gälla mot Allah(SWT)? För de löften, de förbättringar kommer vi gynnas av både i denna och nästa värld.

Så frågan är, varför fölföljer vi inte de löften vi avger? Kan en anledning vara för att vi inte ser de oändliga välsignelser vi får och kommer få? Kan det vara så att vår dumhet eller lathet tar över? Eller kan det till och med vara så illa att vi inte tror på Gud och domedagen såsom vi påstår att vi gör?