Begynnelsen av tron på Imam Mahdi(AJ)

Dr Emami: När blev tron på Imam Mahdi(AJ) rådande i det muslimska samfundet? Fanns det några diskussioner om Imam Mahdi(AJ) under Profetens(S) tid, eller var det först efter hans död som tron blev utbredd bland muslimerna? Det finns vissa som har skrivit att det inte fanns någon Mahdi-ism i början av Islam [utan] det var först under den senare delen av det första århundradet (sjunde århundradet e.Kr.) som begreppet dök upp bland muslimerna. Det fanns en grupp som ansåg Mohammad ibn Hanafiyya vara Imam Mahdi(AJ) och gav goda nyheter till människor om den lycka islam skulle få uppleva tack vare honom. Samma grupp trodde att Mohammad ibn Hanafiyya inte hade dött utan levde i Radwabergen och skulle en dag återvända.

Herr Hoshyar: Tron på Imam Mahdi(AJ) var utbredd under Profetens(S) tid. Profeten(S) hade tillkännagett vid mer än ett tillfälle om Imam Mahdis(AJ) framtida ankomst. Han brukade upplysa muslimerna från gång till gång om det framtida styret som skulle ledas av Imam Mahdi(AJ), om tecknen inför hans ankomst, uppgav dennes namn och patronymikon (Kunya). Det finns många återberättelser (sing. hadith) som har nått oss från både sunnitiska och shiitiska källor gällande detta ämne.

En del ahadith har faktiskt återberättats så ofta, och utan avbrott i alla tider, att ingen kan betvivla deras äkthet. Exempelvis kan vi läsa följande om hadith återberättad av ’Abd Allah ibn Mas’ud, som hörde Profeten(S) säga:

”Världen kommer inte nå sitt slut förrän en man från min familj (Ahl al-Bait), kallandes al-Mahdi, kommer att framträda för att därmed styra mitt samfund.”
[Återberättelsen rapporteras även i majoriteten av sunnikällorna. Dock hänvisar vi här till Majlisi(RA), Bihar al-Anwar, Vol 51, s.75]

En annan hadith som återberättats av Abu al-Hujaf citerar Profeten(S) sägandes tre gånger:

”Lyssna till de goda nyheterna om Mahdi! Han kommer att ankomna vid den tid då människor kommer att drabbas av svår motsättning och jorden kommer att drabbas av en våldsam jordbävning. Han kommer att fylla jorden med rättvisa och jämlikhet såsom den är fylld med orättvisa och tyranni. Han kommer att fylla sina följeslagares hjärtan med fromhet och kommer att sprida rättvisa överallt.” [Bihar al-anwar, Vol. 51, s.74]

Profeten(S) har förkunnat:
”Uppståndelsens dag kommer inte att ske förrän den sanna Qaim (den som står för rättvisa) träder fram. Detta sker när Gud tillåter honom att göra det. Den som följer honom kommer att skyddas, och den som motsätter sig kommer att förgå. O Guds tjänare, håll Gud i ditt sinne och bege dig mot honom även om det är ute på isen, ty han är sannerligen Guds, den Upphöjde och Ärades ställföreträde (kalif) och min efterträdare.”
[Bihar al-anwar, Vol. 51, s.65; Ithbat al-hudat, Vol. 6, s.382].

I en annan hadith har det återberättats att Profeten(S) har sagt: ”Den som förnekar al-Qaim bland mina barn kommer att ha förnekat mig.”
[Bihar al-anwar, Vol. 51, s.73]

I ännu en annan hadith försäkrade Profeten(S) sitt samfund genom att säga: ”Världen kommer inte nå sitt slut förrän en man från Hosseins(A) ättlingar övertar ansvaret för världens angelägenheter och fyller den med rättvisa och jämlikhet såsom den är fylld med orättvisa och förtryck.”
[Ibid., Vol. 51, s.66]