Imam Sadiq(A) sade: "Våra sanna efterföljare är de som ständigt åminns Gud när de är ensamma. (Det vill säga, de undviker att begå synder i ensamhet där den enda barriären mot att begå synderna är att åminnelsen av Gud). [Bihar al-Anwar, vol 93, sid 162]