Profeten(S) sade: ”Förvärva kunskap, och genom den, frid (i sinnet) och erhåll måttlighet genom att hålla fast vid din lärare i all ödmjukhet.” [Nahjol Fasahah, arabisk/engelsk version, s. 25]