Profeten(S) sade. "Det finns inget bättre för två personer som tycker om varandra än giftermål." [Mishkat al-Masabih, vol. 2, nr 3093]