Hela min Ummah kommer att stiga in i paradiset

Profeten Mohammad(S) har sagt följande till sina följeslagare: ”Hela min Ummah [den muslimska nationen] kommer att stiga in i paradiset (jannah), förutom de som vägrar. [Följeslagarna] frågade: "Allahs Sändebud, vem kommer att vägra?". Han(S) [Sändebudet] svarade: "Den som lyder mig kommer att stiga in i paradiset (jannah) och den som inte lyder mig är den som vägrar." [Sahih al-Bukhari, vol. 9, s. 384]