Profeten(S) sade: ”En (religiös) lärd som nyttjar sin egen kunskap är överlägsen tusen vanliga dyrkare (av Gud).” [Nahjol Fasahah, arabisk/engelsk version, s. 21]