Den Heliga Profeten(S) sade: "Den kvinna i mitt ummah som säkert observerar fyra drag hos sig förtjänar Himlen: om hon beskyddar sin fromhet, lyder sin make, genomför de fem dagliga bönerna (salaat) och fastar under månaden Ramadan." [Bihar al-Anwar, vol. 104, s. 107]