Category Archives: Uppväxt

Ledarskap

Imam Baqir(A), blev bland alla sina bröder efterträdaren till sin far, Imam Sajjad(A), fadern hade i sitt testamente utnämnt honom som efterträdare för ledarskapet över muslimerna. Han överglänste dem alla genom sina framstående kunskaper, ilm, sitt avhållsamma levnadssätt samt sitt ledarskap. Han var mest berömd och kunnigast bland sina bröder, och den som var bäst ansedd […]

En redogörelse av hans(A) bröder

Abd Allah son av Imam Sajjad(A), broder till Imam Baqir(A), var en man av förtjänster och en rättslärd man. Han rapporterade många (hadither) från sina förfäder, som i sin tur kom från Guds Profet(S). Folket berättade många traditioner rapporterade från honom, och återgav även historiska rapporter (athar) från honom. Bland dessa är: Ibrahim bin Mohammad […]

Imam Sadiq(A) student bevisar: Imamat är vägledning som vi behöver

Basra är en stor stad och huvudentrén till Irak. Staden är belägen vid den nedre delen av floden Eufrat. Där, i en stor moske, brukade folk samlas för att diskutera olika delar av de Islamiska reglerna och lagarna. En berömd präst/kvinnopräst vid namn Amr Bin Ubeid predikade i ämnet Imamat (ett Islamiskt uttryck som syftar […]