Category Archives: Uppväxt Imam Askari(A)

Rädslan för Allah(SWT) i hans barndom

Ahl al-lbait (Profetens hushåll) frid vare med dem, var de som bar på den största kunskapen och visdomen av det kända och det okända. De var de som fruktade Allah(SWT) mest och de tillbringade Det är skrivet av de lärda att vår 11:e imam; Hassan al-Askari(A) en gång i sin barndom stod i närheten av […]

Imamens födelse och tidiga år

Imam Hassan al-Askari(A) föddes år 232 e.h, i Samarra, i Irak. Titeln ”al-Askari” kommer ursprungligen från ”askar”, som betyder ”armé”. Den elfte Imamen(A) är känd som al-Askari då han bodde i regionen al-Askar. Al-Askar var garnisonsorten för de turkiska trupperna från Abbasiderna. Hans(A) Imamat (ledarskap) började vid tjugotvåårsåldern, han var ledaren för troende endast sex […]