Category Archives: Uncategorized

De hikma som finns bakom Mahdis(AJ) fördoldhet

Imam Sadiq(A) sade: ”De hikma som finns bakom Mahdis(AJ) fördoldhet(ghaybah) upptäcks inte förrän hans återkomst(faraj), såsom de hikma (orsaksanledningar) som fanns bakom Khidhrs(A) handlingar som att göra hål i skeppet, mörda den unge mannen och bygga om den halvförstörda väggen, inte blev uppenbarade för Moses(A) förrän deras vägar skiljdes åt.” [Kamal al-Din, vol. 2, s. […]

Anledningen till fördoldheten

Imam Sadiq(A) sade: ”Anledningarna bakom Imam Mahdis(AJ) fördoldhet(ghaybah) upptäcks inte förrän hans återkomst(faraj), såsom anledningarna bakom Khidhrs(A) gärningar, som att göra hål i båten, mörda den unge mannen och bygga om den halvförstörda väggen, inte uppenbarades för Moses(A) förrän vid deras avskiljning.” [Kamal al-Din, vol. 2, s. 482]

Mitt barn Mahdi(AJ)

Profeten(S) sade: "Och vid Den som har sänt mig som en varnare och en givare av goda nyheter, även om denna jord endast skulle ha en dag kvar att existera, skulle den Allsmäktige Allah(SWT) förlänga denna dag till dess att han sänt mitt barn Mahdi(AJ), varefter han kommer att få Rohullah Isa ibn Maryam(A) att […]