Category Archives: Uncategorized

[vc_row][vc_column][vc_column_text][rev_slider alias=”I Kärlekens namn”] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”340″ onclick=”custom_link” title=”Innan Islam uppenbarades” link=”http://v2.profeten.nu/category/den-gyllene-gryningen/”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”341″ onclick=”custom_link” title=”Islam började blomma” link=”http://v2.profeten.nu/category/varldarnas-soluppgang/”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”343″ onclick=”custom_link” title=”Himmelskt skinnande” link=”http://v2.profeten.nu/category/himmelskt-skinande/”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”350″ onclick=”custom_link” title=”Evigt levande budskap” link=”http://v2.profeten.nu/category/evigt-levande-budskap/”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”351″ onclick=”custom_link” title=”Den gyllene kedjan” link=”http://v2.profeten.nu/category/ater-gryning/”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”344″ onclick=”custom_link” title=”Profetens(S) följeslagare” link=”http://v2.profeten.nu/category/foljeslagare/”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”346″ onclick=”custom_link” title=”Den perfekta människan” link=”http://v2.profeten.nu/category/den-perfekta-manniskan/”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”349″ onclick=”custom_link” […]

Khutba Ghadir

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Profetens(S) hela khutba i Ghadir Khum efter sin Hajjat-al-wada’ (Avskeds pilgrimsfärd) som han utannonserat till alla så de må följa med honom till Hajj det året och höra det gudomliga budskapets sista och kompletterande befallning. Profeten(S) som var så ömsint att han vid tillfällen uträttade salat (bönen) som […]

När man p.g.a. olika skäl inte kan fasta under månaden Ramadan, vad kan man göra istället för att uppnå samma spiritualitet? Hur kan man fasta mentalt? 

En central dyrkanshandling under den heliga månaden Ramadan är att fasta under trettio dagar. Det vill säga om man kan genomföra detta utan att det skadar ens kropp. Barn som inte uppnått religiös ålder, äldre människor, gravida, sjuka människor samt resande människor kan inneha skäl att inte fasta. Har man sedan möjlighet ska man sedan […]

Den Väntade Frälsaren(AJ)

En dag frågade någon Imam Baqir(A) varför Profetens(S) son, Imam Mahdi(AJ), har tilldelats namnet ’den väntade frälsaren’? Imamen(A) svarade: ”Detta eftersom han(AJ) kommer att vara dold under en längre tid. Hans(AJ) uppriktiga följeslagare kommer utsättas för många svårigheter men kommer ändå vänta på honom(AJ). Samtidigt kommer många icke troende att kalla hans(AJ) återkomst för en […]

Kärlek till Mohammads(S) familj är räddningen från elden

"Erkännandet av Mohammads(S) familj är frihet från Elden, Kärlek till Mohammads(S) familj är att gå över stigen (sirat). Vänskap med Mohammads(S) familj är säkerhet från Elden." Källa 1: [Ash-Shifa, sid 142 av Qadi Iyad (död 544 hijri), engelska översättningen av Aisha Bewley, Madinah Press 1991] Källa 2: [Yanabi al-Mawaddah, al-Qundoozi al-Hanafi, sektion 65, sid 370]