Skip to main content Skip to search

Archives for Tro

Sann kännedom

 I en tradition från Imam Baqir(A) eller Imam Sadiq(A) så sägs det: ”En person kan inte vara troende förrän han har kännedom om Gud, kännedom om den Heliga Profeten(S) och de Heliga Imamerna(A); kännedom om sin tids Imam, att vända…

Read more

Kampen om hjärtat

Imam Sadiq(A) sade: ”Hjärtat besitter två öron (atrium, inom medicin); trons anda uppmanar honom sakta mot goda handlingar, medan Satan sakta uppmanar honom mot onda handlingar. Därför, den som än blir vinnaren i denna kamp tar över hjärtats kontroll.” [Bihar…

Read more

Att komma närmare Gud

Imam Kadhim(A) sade: ”De bästa bland saker, efter lärdom och kunskap, som kan få Guds tjänare att komma närmare sin Herre är bönen, att behandla sina föräldrar väl och att avstå från avund (hasad), självbeundran (ujb) och stolthet (takabor).” [Tohaf…

Read more

Hjärtat är Guds helgedom

Imam Sadiq(A) sade: "Hjärtat är Guds helgedom, så placera inget annat där än Gud. (Hjärtats helgade plats tillhör endast Honom. Så håll kärleken till denna värld borta från det)." [Bihar al-Anwar, vol 70, sid 25]

Read more

Ingen ummah efter er

Den heliga Profeten(S) sade: "O människor! Sannerligen finns det ingen profet efter mig, inte heller någon ummah efter er (muslimer). Så ta hand om er dyrkan av Herren, genomför era fem ritualböner, fasta under den utsedda månaden (Ramadan), genomför pilgrimsfärden…

Read more