Category Archives: Furo-e-Din (Religionens lärosatser)

Bönen släcker elden

Den Heliga Profeten(S) sade: ”Vid (den bestämda) tidpunkten för varje bön, hör jag en kallelse som säger: ”O barn av Adam(A)! Fortsätt med bönerna för att släcka den eld ni har tänt mot er själva (genom att begå synder). [Mostadrak al Wasael, vol 3, s. 102]

10 saker som leder till paradiset

Imam Baqir(A) sade: ”Det finns 10 saker som leder en person till Paradiset om denne har med sig dessa vid mötet med Gud: 1. Vittna om att det inte finns någon gudom vid sidan av Allah(SWT).2. Och att Mohammad(S) är Hans Profet.3. Erkänna vad som kommit ner till Profeten(S) från Allah(SWT) (dvs. Koranen).4. Upprätta regelbundna […]

”Försumma inte dina böner”

Den Heliga Profeten(S) sade: "Försumma inte dina böner, för sannerligen kommer den som försummar dem att återuppväckas tillsammans med Krösus (Qarun) och Haman så att Allah(SWT), med det största sannolikhet, kommer att placera denne i Helvetet med hycklarna." [Bihar al-Anwar, vol. 83, s.14]