Skip to main content Skip to search

Archives for Äktenskap

Den kvinna i mitt ummah

Den Heliga Profeten(S) sade: "Den kvinna i mitt ummah som säkert observerar fyra drag hos sig förtjänar Himlen: om hon beskyddar sin fromhet, lyder sin make, genomför de fem dagliga bönerna (salaat) och fastar under månaden Ramadan." [Bihar al-Anwar, vol….

Read more

Guds förbannelse

Den Heliga Profeten(S) sade: "Sannerligen ogillar Gud och förbannar den man eller kvinna vars intention för skilsmässa eller äktenskap är blott för att smaka på lusten i det." Den Heliga Profeten(S) repeterade detta uttalande tre gånger för att betona att…

Read more