Skip to main content Skip to search

Archives for Rättvisa

Tyrann

Profeten(S) sade: ”O människor! Den som ser en aggressiv tyrann, som gör tillåtet det som Gud förbjudit; bryter gudomliga lagar; motsätter sig de profetiska traditionerna; förtrycker de gudsdyrkande, men inte erkänner sitt motstånd till Gud i ord eller i gärning;…

Read more

När du blir förtryckt av någon

Imam Ali(A) sade: ”Rättvisa (al-adl) är när du blir förtryckt av någon och svarar genom att uppföra dig rättvist gentemot denne och storhet är när du befinnandes i en högre position samt är bättre än den andre förlåter denne.” [Fehrest…

Read more