Category Archives: Långa fördoldheten

Imam Mahdis(AJ) ord

”Jag är en kvarlevnad från Adam, en relik från Noa, ett val av Abraham och en elit av Mohammad, frid vare med dem allihop.” (Bihar al-Anwar, kap. 52, s. 238) ”Sannerligen är rätten med oss och i oss, och ingen hävdar något annat förutom en lögnare och bedragare.” (Bihar al-Anwar, kap. 53, s. 191) ”Sannerligen […]

De olika sätten att komma i kontakt med Imam Mahdi(AJ)

Att lägga märke till, att lära känna och veta vem Den väntande Imamen(AJ) är, samt en tro på honom(AJ), är viktigast av allt. Detta, för under de föregående Imamernas(A) tid fanns det vissa som var vid deras sida, men som inte kunde dra nytta av det då de brast i ma’rifa (kunskap) och tro. Vissa […]

Kan en man leva så länge?

Vetenskapen har visat att människokroppen består av biljoner celler och vävnader som med tiden slits ut och skrumpnar bort, men som ersätts av nya, i en ständigt pågående process. Det som sliter ut kroppen och stoppar cellernas livsviktiga process, är alla de ohälsosamma mikrober som vi får i oss på olika sett. Dessa mikrober startar […]

Guds hikma – Gudomliga vetanden och orsaksanledningar till fördoldheten

Varför Imamen(AJ) är fördold beror på Den Vises vilja och detta faktum räknas in bland de komplicerade hemligheterna bakom existensens system. Vissa av fördoldhetens hikma (bakomliggande orsaksanledningar) nämns däremot i en del hadither. Detta eftersom påpekandet av sådana hikma (gudomliga orsaksanledningar) som påverkar fördoldheten väcker folk, lär dem och visar lösningar. Här nämns några av […]

Den långa fördoldheten

Den tredje delen av Imam Mahdis(AJ) liv omfattar den långa fördoldheten. Den korta fördoldheten var som en inledning för den långa. Fastän folket hade blivit bekanta med tanken på en stor och lång fördoldhets period via flera hadither av Profeten(S) och Imamerna(A), blev de ännu mer vana med att ha en dold ledare under tiden […]

Väntans tradition (sunnah)

Sedan den tid då Profeten(S) nämnde att trosbekännelsen (tawhid) skulle bli förenad genom Imam Mahdi(AJ); och talade om de goda nyheterna gällande Islams seger över alla andra religioner; och räknade väntan på Islams och muslimernas befrielse (faraj) som den bästa tillbedjan, har muslimerna längtat efter ett sådant styre där Islam och muslimer blir storsinnade medan […]