Category Archives: Fatima(A) som mor

Mor i nutid

Den muslimska mamman har en mycket speciell och hög ställning. Mödrar ska tas om hand och visas stor respekt. I en välkänd hadith (återberättelse) rapporteras att Profeten(S) har sagt: ”Paradiset ligger vid mödrarnas fötter.” Det innebär att vi får tillträde till Jannah (himlen) genom vår handlingar mot våra mödrar. Vi kan också nekas inträde till […]

Fatima Zahras(A) som mor

(familjelivet med fokus på barn- fulländad mor; hur? Några aspekter:) Fatimas(A) moderlika egenskaper blomstrade fram redan när hon var barn, till sådana grader att hon kom att kallas Umm Abihah – sin faders moder. Hon var en moder som alltid satte andra i första hand och tog alla tillfällen i akt att sprida lärdom och […]