Fatima Zahras(A) som mor

(familjelivet med fokus på barn- fulländad mor; hur? Några aspekter:)

Fatimas(A) moderlika egenskaper blomstrade fram redan när hon var barn, till sådana grader att hon kom att kallas Umm Abihah – sin faders moder. Hon var en moder som alltid satte andra i första hand och tog alla tillfällen i akt att sprida lärdom och vara en förebild, särskilt för sina barn. Följande återberättelse belyser dessa egenskaper väl, hennes son Imam Hassan(A) berättar:

”Jag såg min moder Fatima(A) stå på sin bönehörna (mihrab) varje torsdagsnatt. Hon böjde sig och föll till marken i tillbedjan ända till gryningen och jag hörde henne be för de troende, nämna deras namn, och be mycket för dem medan hon aldrig nämnde sig själv. Så jag frågade henne: ”O mor! Varför ber du inte för dig själv som du ber för andra?” Hon sade: ”O min son, grannen först sedan hushållet!” [Bihar al-Anwar vol. 43, s 253]

Fatima(A) satte sina barn före sig själv till och med på sin dödsdag. Hon sade till familjen att hon mådde bättre, att smärtan i revbenen och handen inte var lika intensiv och att hennes feber hade sjunkit. Sedan badade hon barnen men Imam Ali(A) och Fizza (Fatimas(A) biträde) protesterade och försökte hjälpa till. Hon klädde sedan barnen, matade dem och skickade iväg dem till sin kusin. Hon kallade sedan Imam Ali(A) till sig och sade:

”O Ali, min älskade make, du vet varför jag gjorde som jag gjorde. Ursäkta att jag insisterade men barnen har lidit så mycket under min sjukdom och jag vill se dem glada sista dagen i mitt liv. Ja Ali, du vet också att detta är min sista dag. Jag är både glad och sorgsen. Jag är glad över att mina svårigheter snart är över och jag ska få träffa min far, men sorgsen över att få skiljas från dig. Snälla Ali, lyssna på vad jag säger och gör som jag önskar att du ska göra. Efter mig får du gifta dig med vem du vill men du måste gifta dig med min kusin Yamama; hon älskar mina barn och Hossein är väldigt fäst vid henne.”

Hennes kärlek till barnen var så stark att hon till och med hjälpte till att välja en lämplig ersättare att ta över moderrollen när hon skulle lämna dem!