Category Archives: Ashuras hjältar

Hurr ibn Yazid al-Riyahi(A) – Den Fria

Hurr(A) var namnet till en högrankad befälhavare i Umar ibn Sa’ds styrkor som hade beordrats av Yazid att bekämpa Imam Hossein(A). Styrkan som tillhörde Hurr(A) var den första som mötte Imam Hosseins(A) karavan. Han blockerade deras vägar och höll de fångna i tre dagar utan att tillåta de dricka vatten. På ’Ashura gjorde Hurr(A) ett […]

Muslim ibn Aqil(A)

Namn och tilltalelse namn: Abu Abdallah, Muslim(A) son till (ibn) Aqil Födelse: År 22 Hijra i den lysande staden Medina. Far: Aqil ibn Abu Talib(A) Moder: Aliya, som var en tjänarinna. Fru: Seyyeda Ruqaya, dotter till Imam Ali(A). Ställning: Muslim(A) var en av de mest respekterade i Bani Hashim (Hashims ättlingar, farfars far till Profeten[S]); […]

Imam Hossein(A) i historien

Imam Hossein(A) har gått till historien på två sätt. Det första, är som den moderna sekulariserade människan, eller för den som ser på religiösa revolutioner från dess sociala aspekter, ses Imam Hossein(A) uppror som en ädel handling. För denna person är jämförelsen mellan Imam Hossein(A) och hans anhängare, och Yazid och Ibn Ziyad och deras […]

Vad ledde till denna tragiska händelse i Karbala?

Även under Profetens(S) [av Islam] livstid, fanns det människor som bekände tron med deras tungor, men vars hjärtan saknade övertygelse. Dessa människor kallades ”Munafiqeen” (hycklare) av den heliga Koranen.  Orsakerna till att dessa människor anslöt sig till skaran av muslimer, var av många slag, varav några var följande: 1.Deras fiendskap mot Islam som fick dem […]

korta citat om Imam Hossein(A)

Detta är en samling av korta citat om Imam Hossein(A), Profeten Mohammads(S) dotterson, som dödades av det härskande tyrann styrets styrkor, citerade av flera framstående icke-muslimska tänkare runt om i världen. * * * * * Edward G. Brown Sir Thomas Adams professor i Arabiska och orientaliska studier vid universitetet i Cambridge. ”… en påminnelse […]

Yazids regim

Tiden hade kommit för Mu’awiyahs son Yazid att bli kalif. Yazid var en usling och ett fyllo. Han kom till makten genom våld, terror, mutor och alla andra onda medel som fanns till hans förfogande. De som försökte hindra honom stoppades antingen med svärdet eller genom användandet av gift. Det var på detta sätt som […]

Imam Hassans(A) bortgång

Mu’awiyah önskade innerligt att hans son Yazid skulle komma till makten efter hans död, trots att denne var känd som den störste kvinnotjusaren och andra odugliga kvalitéer. Han var känd för sitt drickande, hasardspel och hans omättliga lust för kvinnor. Enligt fredsöverenskommelsen hade Mu’awiyah dock ingen rätt att utse sin efterträdare. Enligt fredsöverenskommelsen skulle Imam […]

Fredsavtalet mellan Imam Hassan(A) och Mu’awiyah

Det var Imam Hassan(A) som banade vägen för sin yngre broders hyllade revolution. De var i själva verket två sidor av samma mynt, fast med olika roller. Under historiens gång har många historiker spridit lögner om Imam Hassan(A) och hans fredsavtal med Mu’awiyah, där de hävdar än det ena än det andra. De mest framträdande […]