Imam Hossein(A) i historien

Imam Hossein(A) har gått till historien på två sätt. Det första, är som den moderna sekulariserade människan, eller för den som ser på religiösa revolutioner från dess sociala aspekter, ses Imam Hossein(A) uppror som en ädel handling. För denna person är jämförelsen mellan Imam Hossein(A) och hans anhängare, och Yazid och Ibn Ziyad och deras arméer ett viktigt tecken på skillnaden mellan rätt och fel. Efter att Imam Hossein(A) föll och slutligen blev halshuggen trampades hans kropp ihjäl, under hovarna på deras hästar. Inte heller var detta den sista akten av förräderi gentemot Guds skapelser.

För det var under Yazid tid och styre som Profetens(S) ”strålande stad” plundrades och både Hjälparna (Ansar) och Utvandrarna (Muhajirun) hotades med svärdet. Således ses Imam Hosseins(A) revolution av personer som al-Awwad, Shams al-Din, och andra som den första och största av alla Islamiska revolutioner, och betraktar revolutionen som en utsträckning av Karbala.

Aqqad skriver följande om denna ström av heligt blodet som runnit genom mänsklighetens historia och om martyrskapet i Karbala: till dessa hör (stora martyrskapet) martyren i Karbala Imam Hossein(A) son till Imam Ali(A), må Gud vara nöjd med honom. Han är martyrernas mästare och våren av kontinuerligt martyrskap som inte bör jämföras med någon annan vår i mänsklighetens historia.

Det andra sättet som Imam Hossein(A) har gått till historien på, och som kan bevittnas än idag, är genom all den intensiteten av mänskliga känslor, vid sorgstunder, Ta’ziya under de första tio dagarna av Muharram. Här är Imam Hossein(A) helt och fysiskt närvarande för pilgrimer till hans helgedom i Karbala, eller varhelst hans huvud påstås vara. Huvudet själv har sin egna speciella historia. Även om den exakta platsen för nedgrävning är okänd, så har flera personer i olika länder hävdat sig ha tillgång till det. Den fromma Umayyad kalifen, Umar ibn Abd al-Aziz, lär ha bett över huvudet innan han begravde det, och således tillfört en strimma av ljus över en annars mörk period. Fatimiderna, såg till att kröna sitt imperium med det heliga huvudet, vid toppen av dynastins storhet, som sägs ha hittats av dem och förts till Kairo där Imam Hossein(A) moskén fortfarande står än idag.

I detta drama har vi således både bra och dåliga karaktärer. Martyrskapet på dess hjälte har varit källan till diskussion och inspiration genom århundradena. Men han själv uppnådde evigheten, i sällskap med andra framstående martyrer; martyrer vars liv fortsätter att lysa som en ledstjärna i mänsklighetens historia.