Imam Hassans(A) bortgång


 

Mu’awiyah önskade innerligt att hans son Yazid skulle komma till makten efter hans död, trots att denne var känd som den störste kvinnotjusaren och andra odugliga kvalitéer. Han var känd för sitt drickande, hasardspel och hans omättliga lust för kvinnor. Enligt fredsöverenskommelsen hade Mu’awiyah dock ingen rätt att utse sin efterträdare. Enligt fredsöverenskommelsen skulle Imam Hassan(A) bli kalif omedelbart efter Mu’awiyahs död. Mu’awiyahs plan blev därför att försöka döda Imam Hassan(A) så att han inte skulle vara vid liv efter hans död och således ta över makten.

Mu’awiyah skickade en av sina agenter för att kontakta Imam Hassans(A) fru, Joda, som var dotter till en av Mu’awiyahs hemliga agenter under slaget vid Seffin. Joda blev ombedd att förgifta Imam Hassans(A) mat och i gengäld skulle hon bli belönad rikligt och få gifta sig med Mu’awiyahs son Yazid. Joda kunde inte motstå det frestande erbjudandet och gick därför med på att förgifta sin man. Några dagar senare blandade hon gift med honung i en dryck och gav det till Imamen(A) att dricka. Plötsligt mådde Imam Hassan(A) dåligt och förstod på en gång att han hade blivit förgiftad. Han kände att döden var nära och skickade efter sin bror Imam Hossein(A). Han utnämnde honom som den tredje Imamen över den muslimska nationen.

Imam Hassan(A) sista önskan var att få bli begravd bredvid Profeten(S). Imam Hossein(A) förberedde inför begravningen. När Mu’awiyahs guvernör i Medina fick höra talas om Imam Hassans(A) begravning skickade han ut beväpnade styrkor och satte stopp för det. Imam Hassan(A) blev bara 47 år.

Folket i Medina blev lamslagna över nyheten om Imam Hassans(A) förgiftning och kunde inte tro att Mu’awiyah skulle ha förgiftat honom. Alla saknade Imamen(A) innerligt.

När Imam Hossein(A) blev utnämnd som den tredje Imamen var han 46 år gammal. Han fortsatte att sprida den sanna Islams läror precis som förr och en stor skara av människor fortsatte att komma till hans sammankomster och tog del av hans kunskap. Detta fortsatte att ske under flera års tid ända till folket började höra det hemska ryktet om att Mu’awiyah ville utnämna sin son som efterträdare.