Vad krävs?

Du står där och framför dig börjar några attackera en person som du känner som en rättfärdig person. Du vet att den attackerade inte gjort något annat än att hävda sin rätt. Inte nog med det, är personen dessutom din Profets(S) rättmätige efterträdare, som du lovat Gud och Profeten(S) att följa!

Hur var det ändå att Profetens(S) efterlämnade hushåll, kväll efter kväll knackade på följeslagarnas dörrar för att påminna dem om löftet, för att ingen utom samma fåtal skulle dyka upp för att infria det på morgonen?!

Det här var folk som levt med Profeten(S) och med egna ögon sett det mesta. Personer som en gång i tiden, ändå hade lämnat hus och hem och besvarat Profetens(S) kall. Folk som varit igenom många svårigheter och sett Guds löfte om seger infrias. Människor som från nära och på håll hade fått se och höra vem Imam Ali(A) var och vad Gud krävde av dem gentemot honom. Och visst trodde dem och kände viss kärlek för Profetens(S) hushåll. Men vad gjorde att de ändå inte klarade det när det väl gällde? Hur blev det t.ex. att en person som inte ens trodde på Profeten(S) och Imam Ali(A), men när han väl såg Imamen(A) i det läget, bekände tro? Medan den stora massan som sett så mycket mer, höll tyst och såg på medan allt hände framför dem?

Dagarna för vår mor, Fatima Zahras(A) martyrskap och händelserna kring det, har fört med sig många tankar och frågor färgade av bävan och hopp.

Vad krävs för att agera?

Kan det vara så att när man i livets vanliga gång – när allt är ganska lugnt – väljer att fortsätta göra de små misstagen, så kan man inte längre se och agera när det väl gäller? När man väljer att gång på gång skjuta upp att ta sig i kragen?

Vad är det som gör att vissa plötsligt agerar och fullbordar sin potential? Vad skiljer den som agerar när det väl gäller, och agerar rätt, från den som blir handlingsförlamad, tappar bort sig själv och inte vet vad den ska göra? Från den som går fel?

Sker det verkligen så plötsligt som det ser ut? Eller är det så att det är en längre, kanske t.o.m. livslång process bakom?

Och slutligen, kommer vi klara det när det väl gäller? Kommer det jag gör idag, låta mig agera rätt imorgon?

O mor, be för oss så som du alltid gjort, att vi ska idag och varje dag ska vara Imam Alis(A) sanna shia för att imorgon kunna hålla vårt ord till Imam Mahdi(AJ) inshaAllah.