Vad gäller sakfrågor

Imam Mahdi(AJ) sade: "Vad gäller sakfrågor som muslimerna stöter på, vänd er till återberättarna av våra traditioner (de rättslärda), eftersom de är mina vittnen mot er och jag är Guds vittne mot dem." [Kamal-ud-Din, s. 484]