Välsignad är den som hänger sig åt Gud

Imam Ali(A) sade: "Välsignad är den som ärligt hänger helheten av sina handlingar, kunskap, kärlek, hat, mottagande, uppgivande, tal, tystnad och uttalande absolut till Gud." [Bihar al-Anwar, vol 77, sid 289]