Uppmärksamma! Mitt Ahl al Bait är som Noas ark

Den Heliga Profeten(S) sade: "Uppmärksamma! Mitt Ahl al Bait är som Noas ark (safinatu Nuh). Den som går ombord kommer att räddas, och den som vänder sig bort från den kommer att förgås." [Mostadrak al Hakim, vol. 2, s. 343, vol. 3, s. 150-151 på auktoritet av Abu Dhar. al-Hakim sade att denna tradition är autentisk (Sahih)]