Tvagning renar människan från synder

Imam Sadiq(A) sade: "Om det finns en rinnande vattenkälla i huset bland någon av er, ur vilken denne brukar tvätta sig själv i, fem gånger per dag, kommer det finnas något orent på dennes kropp? Sannerligen är likheten med bönen densamma som den rinnande källan. Den som genomför sina dagliga böner sköljer bort sina synder därav, förutom de synder som leder denne bort från tron." [Bihar al-Anwar, vol. 82, s. 236]