Tawhid (trosbekännelsen)

Den första av Usol-e-din (trons grundsatser) är tawhid (trosbekännelsen) som ordagrant står för bekännelsen att "det finns ingen Gud utom Allah (la ilaha ella Allah)". Det innebär alltså tron att det endast finns EN Gud.

"Säg: Han är Gud-En. Gud, den Evige, den av skapelsen oberoende, av vilken alla beror. Han har inte avlat och inte blivit avlad. Och ingen finns som kan liknas vid Honom." (den heliga Koranen 112:1-4)