Shia ungdomar borde ha instruktioner för religiösa program

Imam Sadiq(A) sade: "[Shia ungdomar borde ha instruktioner för religiösa program.] Om jag ser en ung Shia som inte har detta program, så kommer jag att ge honom en lärdom." [Bihar al-Anwar, vol. 1, s. 214]