Shaytans fälla

I dag får man en känsla av kaos, irritation och hämndlystnad i de flesta människors sinnen och hjärtan. Det råder massa pajkastning från parter mot andra och vise versa. Det är sannerligen ”Fitnah” tider. Dvs. tider där sanning från osanning är svår att skilja åt. Det mest sårande är faktiskt när pajkastningen sker oss muslimer emellan. I tider där vi ska hålla ihop, gå hand i hand och stötta varandra på gott och ont, hugger vi varandra i ryggen lätt och konstant.

Det är egentligen inte konstigt då detta har varit och är fortfarande Shaytans plan. Det tragiska är att han har lyckats!

För Imamens(AJ) återkomst behövs sansade och enade folk som ej smutskastar varandra oavsett oenigheter. Det smärtar hjärtat att se Imamen(AJ) stå där och vädja, dag ut och dag in: ”Kom igen mina shia! Enas! Samlas! Jag väntar på ER”

Kom syskon! Låt oss sträcka varandra våra händer och hålla ihop. Låt oss älska varandra trots våra brister. I slutändan är vi alla en och samma nation. Alla vi är Shiat Ali! Tillsammans kan vi göra det omöjliga möjligt!