Sann kännedom

 I en tradition från Imam Baqir(A) eller Imam Sadiq(A) så sägs det: ”En person kan inte vara troende förrän han har kännedom om Gud, kännedom om den Heliga Profeten(S) och de Heliga Imamerna(A); kännedom om sin tids Imam, att vända sig till honom i alla sina frågor och underkasta sig deras kommando.” [Wasael al-Shia, traditionsnr: 5, vol. 2, s. 64]