Så nära och så långt

Tänk att jag lever i samma värld som du

Andas samma luft som du

Går under samma himmel som du

Ser samma sol som du

Tittar på samma måne som du

Ändå känner jag inte ditt hjärtas varje slag, med varje hjärtslag där jag minns dig

Ändå hör jag inte din bön, varje natt, för alla oss, en och en

Ändå ser jag inte dina tårar med varje droppe oskyldigt blod, med varje tår som rinner nedför ett faderlöst barns kind, med varje gång som jag tappar greppet

Ändå ser jag inte ditt leende med varje rop för rättvisa, med varje hjärtlig bön för medmänniskor, med varje hand var och en av oss tar

Ändå inser jag inte din kärleksfullt faderliga, strykande hand över mitt huvud med bön om att jag ska lyckas växa

Ändå är det vi som påstås älska dig och vänta på dig

Varje en som kunnat vara så nära dig

Vilken förlust att inte se din närvaro i varje ögonblick

Det svider, det svider i hjärtat

Ändå vill jag att det svider och fortsätter svida

Tills bägaren rinner över

Och själen befrias, hjärtat får nytt liv och ögonen får synen åter