Sätter sin auktoritet över tjänarna

Imam Baqir(A) sade: "När vår Qaem reser sig, och sätter sin auktoritet över tjänarna, kommer han då att ge dem intellektuell utveckling och fullborda deras tålamod och insikter. Efter det kommer Gud att utöka deras syn och hörsel så att det inte återstår någon barriär mellan dem och Qaem när han bestämmer sig för att prata med dem, då hör de honom och de kan se honom medan han är på sin plats." [Yaumul Khalas, s. 269]