Pärlor ur månaden Ramadans dagliga duaa – dag 25

اللهمّ اجْعَلْنی فیهِ محبّاً لأوْلیائِكَ ومُعادیاً لأعْدائِكَ مُسْتَنّاً بِسُنّةِ خاتَمِ انْبیائِكَ یا عاصِمَ قُلوبِ النّبییّن

”O Allah, låt mig i den tyckande om Dina vänner…”

Det finns hadith som säger att ni inte når sanningen av tro om inte ni inte tycker om era närmaste släkt för att de inte är troende, och tycker om de avlägsnaste från er bara för att de är troende.

Imam Baqir(A) har sagt: Om du vill veta om det finns kheir i dig [om du tillhör paradis eller helvet], titta på ditt hjärta; om du tycker om de lydiga till Gud så vet att det finns kheir i dig [och du är av paradisets folk] och om du tycker om syndarna är du av helvetets folk; människan återuppstår [och förs samman] med de/det den tycker om på domedagen. Detta även om det vore en sten.

Guds awliya’ är, i enlighet med Koranens verser och riwayat, Guds följe och Hans rena riktiga tjänare som inte någonsin trotsar Guds och Hans Profets(S) befallning. Således omfattar awliya’ profeterna(A), de felfria Imamerna(A), martyrer i Guds väg och alla obesudlade och äkta Guds tjänare; dock har de olika rank och ställning.

 

Och vi ber Gud ” … och fientlig till Dina fiender…”

Shaitan har också sina awliya’ som tillsammans med honom utgör skaran av Guds fiender. Då Shaitan försöker avleda människor från frälsning och lycka och få dem att hamna i helvetet, vilket han svurit på, medan Gud vill att alla människor frälses och når sann lycka och därav framlagt den raka vägen för oss, så gör det Shaitan till Guds fiende. Annars är inte Shaitan värd eller i ställning att ställa sig upp mot Gud. Men hans olydnad av Guds befallning vid Adams skapelse, gjorde honom till den fördrivne från Guds barmhärtighet och han föll efter att han haft en hög ställning. Shaitans högmod och egenkärlek som inte fanns kvar någonstans i hans djup och inte hade avlägsnats med hans dyrkan, fick honom på fall och blev roten till hans fördärv och fiendskap.

Guds prövningar som Shaitan utsattses för och som människor utsätts för, bl.a. via Shaitans viskningar, är till för att ranka ställningen av Guds skapelser så att de själva inser sin egen kapacitet och ställning. De som tar sig igenom dessa prövningar med lydnad av Gud kommer nå en närmare ställning och högre rank hos Gud medan de som misslyckad för att de inte tagit hjälp av lydnad till Gud, förlorar och hamnar lågt. Detta var också vad som hände Iblis som är känd som Shaitan.

 

Och vi ber Gud ”… följande av Din Sista Profets(S) sunnah (förfarande och tillvägagångssätt i ord och handling)…”

Vi ber alltså Gud om tawfiq och hjälp att följa Hans Profets(S) sätt och leverne som på arabiska refereras till som sunnah, vilket betyder förfarande och tillvägagångssätt i ord och handling. Vi ber om detta speciellt idag och i vår tid då det är åskådligt hur långt ifrån Profetens(S) förfarande och moral vi är i allt från samhällsstyre, moral och akhlaq, inkomst, användning av tid, nöjen, attityd och hjälpande av andra, familjeförhållanden, enkelt giftermål, matkonsumtion, motstånd mot förtryckt och uppstående för rättvisa etc. Hur lite detta följs är ett förtryck mot denna stora välsignelse och vägledning och att inte uträtta dess rätt dessutom, utöver att människan själv, både som individ och hela samhället är de som egentligen tar skada.

 

Och vi ber Dig om allt detta och allt kheir, utav Din outtömliga ynnest och oerhörda barmhärtighet, O vår Herre och Gud ”… O DU Värnet av profeters hjärtan” som DU låtit vara Dina felfria vägledare för Dina tjänare.