Pärlor ur månaden Ramadans dagliga duaa – dag 23

اللهمّ اغسِلْنی فیهِ من الذُّنوبِ وطَهِّرْنی فیهِ من العُیوبِ وامْتَحِنْ قَلْبی فیهِ بِتَقْوَى القُلوبِ یا مُقیلَ عَثَراتِ المُذْنِبین

”O Allah, rengör mig i den från synder…”

När man går till en bjudning, man tvättar sig och gör sig rent och fint. Vi har kommit till Guds bjudning; har vi rengjort oss?

Precis som vatten tvättar bort allt smuts så att inget spår av det blir kvar ber vi Gud att rengöra oss från synd så att det inte återstår något spår av det i vårt hjärta och vår själ och kropp. Så att dessa inte blir ett hinder att nå Guds närhet och så att vi ska kunna ha nytta av månaden Ramadan. Vi måste bara vilja och be Gud. Precis som när ett barn gråter och ber om ursäkt så förlåter barnets far, är Gud ännu ömsintare och tar emot oss bara vi verkligen vill.

 

Och vi ber Gud ”… och rena mig i den från brister…”

Våra handlingar måste passera sju himlar och i varje himmel stoppas och checkas dessa för att kunna passera vidare. I en himmel stoppas handlingarna och kollas för baktal och om det förekommer, låter inte änglarna änglar som för upp handlingarna passera vidare utan säger åt dem att gå och kasta tillbaka det på utföraren. Men om det inte finns något baktal så får det passera vidare till nästa himmel där det stoppas och kollas för ’ujb (självgodhet) och samma process fortsätter likaså i nästa himlar där det checkas för hasad (avund), takabbor (högmod) o.s.v. Passerar det alla sju himlar så gläds änglarna men Gud ser i vilket syfte och med vilken niyya (avsikt) handlingarna är utförda och ser Han att handlingarna Gud förbjude inte är för Honom, så tas dem inte emot.

 

Och vi ber Gud ”… och pröva mitt hjärta i den till hjärtans taqwa…”

Taqwa (fromhet och gudsfruktan) behövs i hjärtat; att sky Gud och inte överträda Hans lagar och lyda Honom och Hans Profet(S) för att man tror och inte enbart när det inte finns risk för att ta skada. Exempelvis kan det ibland vara att man låter bli att bryta en regel för att slippa böter eller för att få ut något. Men ibland är det för att respektera landets regler för att man tror och respekterar. Vi ber Gud att hjälpa oss ha äkta taqwa utav tro och övertygelse och att i prövningen av hjärtat få oss lyckas få hjärtans taqwa som muttaqin (de fromma gudfruktiga) har inshaAllah

 

Och vi ber Dig O vår Herre och Gud om allt detta och mer utav Din ynnest, vid Din älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) ”… O DU Återställaren av de syndigas snubblande” och förlåta våra synder och få bort dess effekter som om inget hänt och värja oss från att åter falla i synd.