På osäker mark

Profeten(S) sade: ”Dyrkan av en person vars levebröd anförskaffats genom olagliga medel, kan liknas vid en byggnad uppförd på sand.” [Bihar al-Anwar, vol. 84, s. 258]