Category Archives: Dyrkan

På osäker mark

Profeten(S) sade: ”Dyrkan av en person vars levebröd anförskaffats genom olagliga medel, kan liknas vid en byggnad uppförd på sand.” [Bihar al-Anwar, vol. 84, s. 258]

Min Herre, jag dyrkade Dig inte av rädsla

De troendes Mästare (Amir al- mo'menin) Imam Ali(A) sade: ”Min Herre, jag dyrkade Dig inte av rädsla för Din bestraffning och inte heller av önskan efter Din belöning (ajr) utan jag fann dig värdig dyrkan så jag dyrkade dig.” [Bihar al-Anwar, vol. 41, s. 14]

Jag såg Guds profet falla ner

Abu Sa’id al-Khudri berättade: Jag såg Guds profet falla ner med pannan (göra sajdah) på lera och vatten (torbah) och jag såg lermärket på hans panna. [Al-Bukhari, Sahih (Engelsk översättning), kap. 1, vol. 12, s. 798; kap. 3, vol. 33, s. 244]