På domens dag, skall du göra förbön för kvinnorna

Den Heliga Profeten(S) (sade till Fatimah(A)): ”På domedagen (qiyamah), skall du göra förbön (shafa’a) för kvinnorna och jag skall göra förbön (shafa’a) för männen; för varje person som har gråtit över Hosseins(A) tragedi, skall vi ta dennes hand och leda denne in till paradiset (jannah).” [Bihar al-Anwar, vol. 94 s. 192]