Ost och valnötter

Ost må lukta och smaka gott men var ändå försiktigt!
Det som är jätte viktigt att märka är att all sorters ost innehåller höga mängder av fett nämligen mättat fett som är ett farligt fett för kroppen eftersom det höjer det onda kolesterolet (som leder till hjärtkärlsjukdomar) och kan blockera hjärtartärerna (dvs. leda till hjärtinfarkt pga. ökad risk för blodpropp).

Om vi sammanfattar ostkonsumtionen, innan vi går vidare, så märker man att den har mycket mera positiva näringar än negativa. Men ändå måste man akta sig för hur man ska konsummera den. Till exempel, när man äter frukost så måste man veta att det inte går att äta hur många smörgåsar som helst eller/och sätta hur mycket ost som helst i varje smörgås. Å andra sidan vet man väl att frukost är den viktigaste måltiden eftersom kroppen inte har fått i sig någon mat (och viktigast vatten) under hela natten och därför behöver sin ”bensin” (mat) för att kunna sättas igång.
Så vad är lösningen till att undvika ta i sig för mycket mättat fett? Vi har nu två olika motsägande situationer. Hur skulle det kännas att veta att man kan äta ost trots detta utan att riskera att få hjärtkärlsjukdomar och hjärtinfarkt?
För mig skulle den första kandidaten till denna lösningens upptäckt vara en jätte duktig läkare, men mirakulöst nog rör det sig inte om en läkare som avslöjade lösningen. Den otroliga medicinska lösningen gavs till mänskligheten för över 1500 år sedan av en helig man – den heliga Profeten Mohammad(Fred vare med honom och hans felfria hushåll, Ahl al-Bait(A)).

Ost och valnötter
Det finns en del Ahadith (sägelser) från den heliga Profeten Mohammad(S) som säger att man måste äta valnötter tillsammans med ost (1).
Det intressanta med detta är själva anledningen bakom detta. Mirakulöst nog så märker man att relationen mellan ost och valnötter är symboliskt liksom förhållandet mellan eld och vatten. Liksom vatten släcker elden leder vissa ämnen i valnötter till att det onda mättade fettets negativa effekter (från ost) elimineras.

Valnötter innehåller proteiner, fibrer, vissa vitaminer och mineraler. Bland vitaminerna finns alfa-tokoferol, en E-vitamin, som spelar en antioxidant roll där den reducera risken för hjärtskärlsjukdomar genom att betona dess effekter på kroppens immunförsvar. Dessutom innehåller de viktiga komponenter som fungerar som antioxidanter såväl som att de innehåller hälsosamma fett (som vi återkommer till). Bland valnötters syror finns ellagisk syra som är en aktiv antioxidant. Ungefär 4 % av valnöttens tunna membran (som täcker valnöttens kärna) är allegisk syra (Jurd, 1956) (2).
Trots att valnötter inte fungerar som fullständiga proteiner i sig är de användbara för att fullborda proteininnehåller i andra mat, såsom den typiska bristen i lysin-aminosyran (proteinbyggsten) som förekommer hos flingor. Valnötter har också andra näringar, såsom koppar, magnesium, fosfor, zink och vitamin B6. Förutom dessa är valnötters natriuminnehåll låg 10mg/100g; vilket är bra. Om natriuminnehåller skulle vara hög kan detta leda till erhållandet av ett högt blodtryck och vätskeretention som annars kan ge uppkomst till svullnader i benen och fötterna (3).

Valnötter har rika innehåll av fett nämligen 68 g av lipid per 100 g. Men dessa fettsyror i valnötter är främst fleromättade (hälsosamma) fett (70 %) och enkelomättade fett (18 %). Utav dessa stora fettklasser är de linoleniska (12 %) och linoleiska (58 %) fettsyrorna de som har studerats på grund av deras hälsosamma roll i människokroppen. De höga innehållen av linoleisk och linolenisk syra i valnötter har visat minska risken för hjärtinfarkt genom att minska den totala och LDL(onda)-kolesterolet samt genom att höja HDL(goda)-kolesterolet (4). Dessa utförda studier (British Journal of Nutrition (2008), 99, 715–722 Copyright 2007) på denna hälsosamma lipidprofil, som förekommer i valnötter, bekräftar fortfarande samma antiaterogeniska effekter (eliminerar möjligheten för lipidackumulering i artärer) som tidigare utförda studier visat (5-7). Linolenic syra relateras till omega-3 fettsyror som hittas i fisk oljor och därför omvandlas i kroppen till omega-3. Många andra studier har visat att konsumering av omega-3 minskar kolesterolvärdet i blodet mer än korn- eller solrosolja (8).

Förutom för valnötters antiaterogeniska effekter spelar ellagiska syror stor roll i att inducera mineraliseringen av osteoblaster (benceller) vilket är ett otrolig tecken på valnötters skyddande roll mot benundergång genom att antingen minska bennedbrytningen eller höja osteoblastaktiviteten och benbildningen (9).
Alltså innehåller valnötter omega-6 (28 g / 100 g) och omega-3 fettsyror (5.5 g /100 g) (10).
I och med att omega-3 är ansvariga för bildningen av hormoner som styr kroppens immunförsvar, blodkoaguleringen, celltillväxten och komponenter av våra cellmembraner är de ett bevis nog för deras viktiga roll i kroppen (11).

En av valnötters omega-6-funktioner är att normalisera kolesterolmängdens produktion i levern.
Kroppen tillverkar också hormoner utifrån omega-6. Det viktigaste att nämna om omega-3 och -6 är att hormoner som tillverkas utifrån var och en av dessa kategorier har motsatta effekter. De hormoner som erhålls ifrån omega-6 fettsyror verkar öka inflammation (en viktig komponent hos immunförsvaret som skydd), blodkoagulering och cellprolifirering, medan de som kommer ifrån omega-3 fettsyror minskar dessa funktioner. Både hormonfamiljer måste vara i balans för att behålla den optimala hälsa. För att förstå detta skulle man kunna jämföra detta med de olika positiva stimulerande faktorerna som leder till att öka cellantalet i kroppen och andra som fungerar dämpande som dödar och därmed minskar kroppens cellantal. Dessa tillsammans leder till att kroppens cellantal bevaras nästan konstant och därmed i balans.

Hittills har vi endast nämnt de viktigaste anledningarna till varför valnötter bör konsumeras. Däremot kan ni redan ha insett att ostens ohälsosamma mättat fett och valnötters fleromättade fettinnehåll fungerar i motsatt ”håll”. Som tidigare sagt, det mättade fettet höjer det onda kolesterolet (som leder till hjärtkärlsjukdomar) och kan blockera hjärtartärerna (dvs. leda till hjärtinfarkt pga. ökad risk för blodpropp) medan det fleromättade fettet (bl.a. ellagiska syra) leder till att risken för hjärtskärlsjukdomar minskar genom att den totala och LDL(onda)-kolesterolet samt genom att höja HDL(goda)-kolesterolet minskar. Dessutom bekämpar dessa nyttiga oljor benens nedbrytande där de inducerar bencellsformation och samtidigt bromsar bennedbrytning. Det sista och mycket viktiga angående mättat fett som inte har nämnts är dess negativa roll benformationen. Tyvärr har flera medicinska studier visat att mättade fett (som finns i ost bl.a.) kan skada benens hälsa via en förändring av benens kalciumabsorption, tillverkning av prostaglandiner, osteoblastformation och lipidoxidation (12).

Därför måste man konsumera valnötter varje gång ost konsumeras för att undvika det mättade fettets ohälsosamma effekter på vår kropp.
En sak som man inte får glömma med saltiga ost är att sänka dem ner i medeltempererade kokad vatten så att salthalten minskar och förs ut i vattnet istället innan konsumering. Anledningen till varför man borde äta ost med lägre salthalt är för att undvika få för högt blodtryck.
Sobhan Allah (Gud Vare Prisad!) vilken kunskap Han gav vår Heliga Profet Mohammad(S); detta är ännu en av oändlig många tecken för mänskligheten till hans ofelbarhet.


Källor:
(1). Makarim al akhlaq del 1, s.411; Teb al imam al sadiq (AS), s.310 och al-Kafi del 6, s.340.
(2). Jurd L (1956) Plant polyphenols. I. The polyphenolic constituents of the pellicle of the walnut (Juglans regia). J. Am Chem Soc 78, 3445–3448.
(3). http://www.goodlowsodiumfoods.com/
(4). http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FBJN%2FBJN99_04%2FS0007114507837421a.pdf&code=f2659cd8d590d3be9ea5e022a6df2e32
(5). Almario RU, Vonghavaravat V, Wong R & Kasim-Karakas SE (2001) Effects of walnut consumption on plasma fatty acids and
lipoproteins in combined hyperlipidemia. Am J Clin Nutr 74, 72–79.
(6). Zambon D, Sabate J, Munoz S, Campero B, Casals E, Merlos M, Laguna JC & Ros E (2000) Substituting walnuts for monounsaturated fat improves the serum lipid profile of hypercholesterolemic men and women. A randomized crossover trial. Ann Intern Med 132, 538–546.
(7). Ros E, Nunez I, Perez-Heras A, Serra M, Gilabert R, Casals E & Deulofeu R (2004) A walnut diet improves endothelial function in hypercholesterolemic subjects: a randomized crossover trial. Circulation 109, 1609–1614.
(8). http://www.allbusiness.com/manufacturing/food-manufacturing/357806-1.html
(9). se källa 4.
(10). http://www.annecollins.com/dietary-fat/omega-3-efa-6-chart.htm
(11). http://www.drweil.com/drw/u/QAA400149/balancing-omega-3-and-omega-6.html
(12). http://jn.nutrition.org/cgi/content/full/136/1/159