Om du önskar nå samma belöning

Imam Ridha(A) sade: ”Om du önskar nå samma belöning som de som uppnådde martyrskapet (shahada) tillsammans med Imam Hossein(A), säg då varje gång du minns honom: ’Åh! Om jag ändå hade varit med dem! Då hade jag uppnått en stor bedrift.” [Wasael al-Shia, vol.14, s.5020]