O Människor! Den som känner mig känner mig

Imam Hassan(A) sade: "O Människor! Den som känner mig känner mig och den som inte känner mig bör veta att jag är Hassan son till Ali; Jag är den Heliga Profetens(S) son och son till hans efterträdare (wasi). Jag är son till den som inbjöd människorna till Allah(SWT) och varnade dem för Helvetets straff. Jag är son till den lysande lampan. Jag tillhör familjen som Gabriel(A) brukade komma ner till och därifrån stiga upp till himlarna. Jag tillhör familjen som Allah(SWT) ville hålla borta från all orenhet och rena. [Mostadrak al Hakim, vol. 3, s.172]