Någon annan än hennes man

Imam Ali(A) sade att Profeten(S) hade förbjudit kvinnan att smycka sig för någon annan än hennes man och han sade: "Men om hon gör det, då är det Guds rättighet att bränna henne i helvetet (såvida hon inte ångrar sig)." [Man La Yahduruhul Faqih, vol. 4, s. 6]