Min Herre, jag dyrkade Dig inte av rädsla

De troendes Mästare (Amir al- mo'menin) Imam Ali(A) sade: ”Min Herre, jag dyrkade Dig inte av rädsla för Din bestraffning och inte heller av önskan efter Din belöning (ajr) utan jag fann dig värdig dyrkan så jag dyrkade dig.” [Bihar al-Anwar, vol. 41, s. 14]