Min bortglömda himmelska färd (mi’raj )

Det är ju jag som har ansvaret över att komma åt den dolda skatten Gud har skapat i mitt hjärtas boning. Hur kan då denna skatt – en lykta för mig för att se sanningen med – täckas av all smuts? Om jag inte genomför en stor innerlig kamp för att rannsaka och rensa mitt hjärta från all smuts, hur ska då dess glöd kunna stråla ut till min kroppsliga och själsliga existens för att förse mig med nya nivåer av andlighet och krafter till att ta mig ända till min Imam(AJ)?

För mig reflektionen kring min bön, dess uppriktighet och effekten på min själ från ena bönen till andra är första steget till att komma åt denna dolda skatt inom mig. Det är bara så jag kan börja kalla mig för en revolutionär väntare. En som först och främst för en revolution inombords för att förändra sig själv och således startar denna revolution med religionens pelare, nämligen bönen (salat). Det är med hjälp av uppriktig bön som man kan lyckas avstå från synder och endast utföra goda handlingar. Nu kanske är det också tydligare om varför bönen ses som religionens pelare.