Mannens ord där han säger till sin fru

Den Heliga Profeten(S) sade: "Mannens ord där han säger till sin fru "Jag älskar dig" kommer aldrig att lämna hennes hjärta." [Wasael al-Shia, vol. 14, s. 10]