Lärdom & Kunskap

  

"I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Läs I din Herres Namn, Han som skapat –

skapat människan av en grodd som sätter sig fast.

Läs! Din Herre är den Främste Givaren

som lärt människan pennans bruk,

lärt människan vad hon inte visste!" (den heliga Koranen 96:1-5)

Dessa är de första Koranverserna som uppenbarades för den heliga Profeten. Det första ordet var uppmaningen att "läs" och detta indikerar kunskapens vikt inom Islam.